ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Είσοδος στην εφαρμογή

Τι είναι το «My Management»;

Είναι μια online πλατφόρμα η οποία μπορεί να καλύψει πολύ βασικές λειτουργίες μιας ERP εφαρμογής, με πολύ εύχρηστο τρόπο.

Με το «My Management» μπορείτε να καταχωρήσετε τους πελάτες, τους προμηθευτές, τα έργα που αναλαμβάνετε, τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησής σας, να κρατάτε ιστορικό επιταγών, να δημιουργείτε και να μοιράζεστε με τους πελάτες σας εύχρηστες οικονομικές προσφορές και να διαχειρίζεστε τυχόν συνδρομητικές υπηρεσίες που παρέχετε.

Responsive Devices

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται online, και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο σας παρέχεται η δυνατότητα για σύνδεση με το internet, με υπολογιστή γραφείου, με laptop, με tablet ή με το κινητό σας τηλέφωνο. Η εφαρμογή προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης!

Συνοπτικός οδηγός χρήσης σε 9 βήματα

1 Το πρώτο βήμα σας θα πρέπει να είναι η δημιουργία του profile της επιχείρησής σας.
Στην ενότητα «ΧΡΗΣΤΕΣ» επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή και καταχωρήστε τα αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας, το λογότυπο και τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται στις φόρμες εκτύπωσης, στα pdf αναφορών και στις προσφορές προς τους πελάτες σας.
2 Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίστε στην ενότητα «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις της εφαρμογής ώστε να εξυπηρετούνται οι εξειδικευμένες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.
Στην ενότητα αυτή θα μπορέσετε να ορίσετε τις κατηγορίες εργασιών , τις κατηγορίες δαπανών , τους συντελεστές Φ.Π.Α. κλπ.
3 Καταχωρήστε τους συναλλασσόμενους , δηλαδή τις εταιρίες ή τα φυσικά πρόσωπα με τους οποίους πραγματοποιείτε οικονομικές συναλλαγές.
Αυτοί μπορεί να ανήκουν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
 • Πελάτες (ορίζοντας αν τους διαχειρίζεται κάποιος μεταπωλητής ή όχι)
 • Προμηθευτές
 • Αμειβόμενοι (υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες εκτός μεταπωλητών)
4 Καταχωρήστε τα έργα και τις εργασίες που αναλαμβάνετε.
Παράδειγμα για εταιρίες δημιουργίας ιστοσελίδων:
 • Έργο: «Ιστότοπος www.name.com»
 • Εργασίες:
  • Κατοχύρωση domain name
  • Web Hosting
  • Ανάπτυξη εφαρμογής
  • Μεταφράσεις
                         Παράδειγμα για εργολάβους οικοδομών:
 • Έργο: «Οικοδομή Βασιλείου»
 • Εργασίες:
  • Σκαλωσιές
  • Επιχρίσματα
  • Βαψίματα
                          Καταχωρήσεις έργων και εργασιών μπορείτε να κάνετε και από την καρτέλα πελάτη
5 Καταχωρήστε όσες παραγγελίες χρειαστεί να κάνετε σε προμηθευτές σας.
Με τον τρόπο αυτό, θα γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πόσα χρωστάτε σε κάποιον προμηθευτή, αν είστε πιστωτικοί κλπ.
Νέα καταχώρηση παραγγελίας μπορείτε να κάνετε από την ενότητα «ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
6 Καταχωρήστε τα έσοδα της επιχείρησής σας.
Ως έσοδα χαρακτηρίζονται οι πληρωμές από πελάτες, οι χρηματοδοτήσεις, οι δανειοδοτήσεις ή οι τυχόν επιστροφές φόρων.
Έσοδα έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε είτε από την ενότητα «ΕΣΟΔΑ -ΕΞΟΔΑ», είτε από την καρτέλα κάποιου πελάτη σας.
Στην ίδια ενότητα μπρείτε να διαχειρίζεστε και τις κινήσεις επιταγών, ώστε να διατηρείτε ένα ιστορικό εισπράξεων και πληρωμών τους.
7 Καταχωρήστε τα έξοδα (δαπάνες) της επιχείρησής σας.
Ως δαπάνες χαρακτηρίζονται οι πληρωμές προς προμηθευτές, τα έξοδα μισθοδοσίας (πληρωμές αμοιβομένων), ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δαπάνης την οποία ορίζετε από τις ρυθμίσεις του συστήματος, ώστε να καλύπτονται και οι πιο εξειδικευμένες ανάγκες σας
Έξοδα έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε από την ενότητα «ΕΣΟΔΑ -ΕΞΟΔΑ», επιλέγοντας «Καταχώρηση εξόδων» ή από την επιλογή «Καταχώρηση νέας πληρωμής» στις καρτέλες προμηθευτών και αμοιβομένων .

8 Αν παρέχετε συνδρομητικές υπηρεσίες, μπορείτε να τις διαχειρίζεστε από την ενότητα «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ».
Μπορείτε να καταχωρείτε συνδρομές ανά κατηγορία, να τις ελέγχετε για την λήξη τους και να τις ανανεώνετε πολύ εύκολα και γρήγορα, δημιουργώντας αν το επιλέξετε αυτόματα τις όποιες λογιστικές χρεώσεις (εργασίες, πληρωμές).
Διαχείριση και ανανέωση συνδρομών μπορείτε να κάνετε και από την καρτέλα πελάτη
9 Προαιρετικά ως κύριος διαχειριστής της εφαρμογής (administrator), έχετε την δυνατότητα να δημιουργείτε κι άλλους χρήστες από την ενότητα «ΧΡΗΣΤΕΣ».
Μπορεί να είναι απλοί χρήστες διαχείρισης ή μεταπωλητές σας, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση μόνο σε όσες ενότητες επιλέξετε εσείς.
Έτσι θα μπορεί κάποιος χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο όπου εσείς επιλέγετε και μάλιστα ορίζοντας αν θα έχουν δικαίωμα τροποποίησης δεδομένων ή όχι.
Οι μεταπωλητές εισερχόμενοι στο σύστημα, θα βλέπουν μόνο τους δικούς τους πελάτες (στοιχεία, εργασίες, πληρωμές, στατιστικά κλπ)
Αντιμετώπιση προβλημάτων